Mål och strategier 

Linköpings Tennisklubb arbetar med mål och strategier för att kunna uppnå en bra verksamhet. Vår värdegrund och policy är grunden för hela vårt praktiska arbete med tennisverksamheten.


Vår värdegrund


 • Alla ska känna glädje, gemenskap i föreningen och dess verksamhet.
 • Alla ska känna sig trygga och välkomna.
 • Alla ska visa respekt för varandra.


Vår policy


 • Linköpings Tennisklubbs policy är att alla medlemmar är lika viktiga och har lika värde.
 • Varje individ ska erbjudas möjlighet till utveckling i sin egen takt.
 • Styrelsen har det yttersta ansvaret och utarbetar tillsammans med tränarna riktlinjer för verksamheten.
 • Kommunikation, samarbete och kontakter inom föreningen ska ske med respekt och vara i en positiv anda.


Jämställdhet och Mångfald


Linköpings Tennisklubb arbetar för att alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska spela tennis på lika villkor. Linköpings Tennisklubb välkomnar alla oavsett sexuell läggning, etniskt, religiöst eller politiskt ursprung. För att uppnå detta ska alla acceptera och följa våra regler.


Vi tar avstånd från:

 • rasism och främlingsfientlighet
 • mobbning
 • diskriminering, exempelvis på grund av hudfärg eller sexuell läggning.


Tobak, alkohol och droger


I Linköpings tennisklubb drivs verksamheten i en hälsosam miljö med följande riktlinjer:

 • alla spelare/ledare/föräldrar ska vara goda förebilder.
 • all verksamhet skall vara rök-, alkohol- och drogfri.